ניל"י, אהרון אהרונסון, מכתבים.

19.02.1891 - 07.07.1917

סימול התיק : כ 2 - 6/ 2

שייך לארכיון: ניל"י
סוג התאריך: משוער

תוכן

מכתבים של אהרון אהרונסון לחיים אברהם, אבשלום פיינברג, רפאל
אבולעפיה ואחרים בעניינים שונים כגון מצב הקרקעות בארץ והכדאיות
לקנייתן, עניינים כספיים וענייני בריאות.
תזכיר עסקני ארץ ישראל במצרים בנושא מתן כספים לאהרון אהרונסון
לצורך הצלת היישוב.

מילות מפתח