ניל"י, חיים אברהם, מכתבים וקבלות.

29.11.1906 - 17.11.1916

סימול התיק : כ 2 - 5/ 2

שייך לארכיון: ניל"י
סוג התאריך: משוער

תוכן

מכתבים בעניינים אישיים ועסקיים (עברית, צרפתית).
קבלות על סכומים שנתנו על ידי חיים אברהם (כתב יד).

מילות מפתח