דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 38 פריטים

גדודים עבריים, פרוטוקולים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 17/02/1915
עד תאריך: 11/07/1919
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 1 - 1
גדודים עבריים, סקירות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/03/1915
עד תאריך: 01/01/1919
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 1 - 2
גדודים עבריים, פקודות צבאיות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 31/03/1915
עד תאריך: 03/02/1920
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 1 - 3
גדודים עבריים, מכתבים ותזכירים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 18/03/1915
עד תאריך: 31/12/1915
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 1 - 4
גדודים עבריים, מכתבים ותזכירים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 11/01/1916
עד תאריך: 08/12/1916
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 1 - 5
גדודים עבריים, מכתבים ותזכירים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 24/01/1917
עד תאריך: 31/12/1917
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 1 - 6
גדודים עבריים, מכתבים ותזכירים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 03/01/1918
עד תאריך: 04/12/1918
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 1 - 7
גדודים עבריים, מכתבים ותזכירים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 09/01/1919
עד תאריך: 07/12/1919
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 1 - 8
גדודים עבריים, מכתבים ותזכירים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1920
עד תאריך: 22/04/1920
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 1 - 9
גדודים עבריים, מכתבים ותזכירים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 30/05/1921
עד תאריך: 03/01/1922
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 1 - 10