דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 31-37 מתוך 37 פריטים

כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אותיות ר'-רו' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 20/ 1
כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אותיות רז'-רת' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 20/ 2
כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אותיות ש'-שט' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 21/ 1
כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אותיות שי'-שס' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 21/ 2
כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אותיות שע'-שת' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 21/ 3
כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אות ת' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 22
סימול כ 4 ה - 23