דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 21-30 מתוך 37 פריטים

כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אותיות מס'-מת' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 13/ 3
כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אות נ' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 14
כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אות ס' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 15
כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אות ע' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 16
כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אותיות פ'-פי' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 17/ 1
כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אותיות פכ'-פק' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 17/ 2
כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אותיות פר'-פש' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 17/ 3
כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אות צ' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 18
כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אותיות ק'-קי' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 19/ 1
כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אותיות קכ'-קת' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 19/ 2