דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 11-20 מתוך 37 פריטים

כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אות ו' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 6
כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אות ז' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 7
כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אות ח' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 8
כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אות ט' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 9
כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אות י' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 10
כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אות כ' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 11
כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אותיות ל' - לוי' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 12/ 1
סימול כ 4 ה - 12/ 2
כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אותיות מ' - מז' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 13/ 1
כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אותיות מח' - מנ' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 13/ 2