כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אותיות גי'-גת'

01.01.1949 - 31.12.1953

סימול התיק : כ 4 ה - 3/ 2

שייך לארכיון: כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

כ4ה -3_2.PDF הורדת קובץ

תוכן

כרטסת אצ"ל אותיות גי'-גת'
גוברמן אנטוני (טוב), גיבל אלקנה (פנחס), גינדיל רחל (המזרחי), גינזבורג מרדכי (יפתח), גונסיור חנוך, גינצור אהרון (גפני), גיפון ליבנה, גלברט אליעזר, גלזר חיים (אחינועם, יגאל), גליכמן נפתלי (יוחנן), גלילי אבהר, גלילי משה, גליך יעקב, גליקסמן (אוירבך) אסתר (זאבה), ילס ישראל, גליל ישראל, גלעד אלעזר (אשר), גלעד מנחם (אברהם), גלעד עמוס (אברהם), גלעד עמוס (נחושתן), גלעדי דוד (ישראל), גלעדי יוסף (פרץ), גלר אהרון, גלר דב, גמליאל מזל, גמליאלי חיים (גאול), גנדרסקי יוסף, ווצ'בי יצחק (משה, שמריהו), גנץ יהודית, גנץ מנחם, געלר אליהו (זאב), גפשטיין חנניה, גר יעקב, גראוברט זאב, גרברסקי שלמה, גרצשון שמואל, גרצשטיין זאב, גריבר שמחה, גרוזין ברוך, גרול בן-ציון (הלל), גרוזבורג דוד (ראובן-מאור), גרומן מלה, גרונצדק אליעזר, גרונדמן דוד, גרונר יעקב, גרוס יהושע (מתי) (עצמון), גרוסבום אפריים, גרוסבנד אלדיה, ד"ר גרוסמן הנס (יחזקאל), גרוסמן חיים (יוסף), גרופר יוסף, גרטנר נישה, גריימן שמואל (מאיר), גרין חנן, גרינבלט יעקב (שמעון), גרינברג אברהם, גרינברג אברהם, גרינברג יוסף (אמנון), גרינברג יעקב (סקוטי),
גרינולד יוסף, גרינערג יוסף, גרינפלד דב, גרינשפאן יהודה, גרלינג אלף, גרמן יואל (נגב), גרנדיר יונה (דן), גרף יוסף, גרזולין משה
(בורקה), גרשון צילה, גרשון ניסים, גרשון שלום (אבנר), גרשט זאב