משגב דב, תולדות המושב - חוברת ומאמרים מעיתון

סימול התיק : ט 3 - 1

שייך לארכיון: משגב דב
סוג התאריך: לא ידוע