נחלת ז'בוטינסקי, חגיגות "בר מצווה" לנחלת ז'בוטינסקי, ברכות וקטעי עתונות, כנס במלאות שנה לנחלת ז'בוטינסקי, כתבה בעתון

01.01.1952 - 31.12.2006

סימול התיק : ט 2 - 9

שייך לארכיון: נחלת ז'בוטינסקי
סוג התאריך: שנה נכונה