נחלת ז'בוטינסקי, התכתבות עם גורמים חקלאיים

01.01.1954 - 31.12.1960

סימול התיק : ט 2 - 8/ 2

שייך לארכיון: נחלת ז'בוטינסקי
סוג התאריך: שנה נכונה