נחלת ז'בוטינסקי, תקנות אגודת נחלת ז'בוטינסקי ותזכיר התאגדות חברת מגדלי ומשווקי ירקות

01.01.1955 - 31.12.1955

סימול התיק : ט 2 - 1

שייך לארכיון: נחלת ז'בוטינסקי
סוג התאריך: שנה נכונה