חרות בית"ר מרכז התישבות, קרן קימת לישראל, התכתבות

15.01.1951 - 12.12.1951

סימול התיק : ט 1 - 10/ 2

שייך לארכיון: חרות בית"ר מרכז התישבות

תוכן

התכתבות עם מרכז תנועת החרות וקרן קימת לישראל על נושא שמות
לישובים.

מילות מפתח