חרות בית"ר מרכז התישבות, תזכירים

20.08.1951 - 20.08.1951

סימול התיק : ט 1 - 9/ 2

שייך לארכיון: חרות בית"ר מרכז התישבות
סוג התאריך: משוער

תוכן

תזכיר לצירי חוץ לארץ חברי אגוד חרות הצה"ר על הנעשה בשטח
ההתישבות. תזכיר באנגלית על פעולות מחלקת ההתישבות.

מילות מפתח