חרות בית"ר מרכז התישבות, התכתבות על נושאי מנהלה וארגון

21.09.1962 - 07.02.1968

סימול התיק : ט 1 - 7/ 4

שייך לארכיון: חרות בית"ר מרכז התישבות

תוכן

התכתבות עם גופים שונים על נושאי מנהל וארגון. תקנות אגודה
חקלאית כללית, סקירה על משקי חרות ותזכיר על מצב הכבישים במשקי
חרות.

מילות מפתח