חרות בית"ר מרכז התישבות, שוני, התכתבות, פרוטוקולים ותזכירים

19.05.1949 - 06.02.1957

סימול התיק : ט 1 - 7/ 3

שייך לארכיון: חרות בית"ר מרכז התישבות

תוכן

התכתבות של חוות הלימוד לנוער עולה על נושאי קליטה וטיפול
בחניכים. פרוטוקול מישיבת המרכז הארצי לברית הצה"ר המאוחדת הדנה
בין היתר על בעיות התישבות בשוני. תזכיר של ברית טרומפלדור שהוא
סקירה הסטורית על התישבות בשוני.

מילות מפתח