חרות בית"ר מרכז התישבות, בנקים, התכתבות, חשבונות

10.12.1950 - 02.07.1962

סימול התיק : ט 1 - 6/ 6/ 1

שייך לארכיון: חרות בית"ר מרכז התישבות

תוכן

התכתבות עם בנקים על נושאים כספיים וארגוניים, חוברות דין וחשבון
של הבנקים, הסכמי הלוואות וכתבי ערבות עם בנקים.

מילות מפתח