חרות בית"ר מרכז התישבות, בח"ן (ברית פקוח לאגודות חקלאיות), התכתבות, פרוטוקולים

05.01.1965 - 01.03.1968

סימול התיק : ט 1 - 6/ 5/ 4

שייך לארכיון: חרות בית"ר מרכז התישבות

תוכן

התכתבות על נושאים ארגוניים, חוזרים של בח"ן על נושאים ארגוניים,
פרוטוקולים של ישיבות מזכירות בח"ן על נושאים ארגוניים, תקנות
אגודה חקלאית שתופית להספקת מים.

מילות מפתח