חרות בית"ר מרכז התישבות, בח"ן (ברית פיקוח לאגודות חקלאיות), התכתבות, פרוטוקולים, חוזרים

20.01.1965 - 19.12.1966

סימול התיק : ט 1 - 6/ 5/ 3

שייך לארכיון: חרות בית"ר מרכז התישבות

תוכן

התכתבות על נושאים ארגוניים, תקנון לאגודה חקלאית שיתופית,
פרוטוקולים הישיבות מזכירות בח"ן על נושאים ארגוניים, דו"חות של
בח"ן על משקי תנועת החרות, מחירון חקלאי לצורך מס רכוש וקרן
פצויים, חוזרים של בח"ן על נושאים ארגוניים.

מילות מפתח