חרות בית"ר מרכז התישבות, בח"ן (ברית פקוח לאגודות חקלאיות), התכתבות, פרוטוקולים, חוזרים

25.02.1962 - 11.12.1964

סימול התיק : ט 1 - 6/ 5/ 2

שייך לארכיון: חרות בית"ר מרכז התישבות

תוכן

התכתבות על נושאים ארגוניים, דו"חות כספיים, חוזרים של בח"ן על
נושאים ארגוניים, חוק פיצוי פיטורים, מאזנים כלכליים, הצעות
תקציב, דו"ח של בח"ן על בקורת בארגון הקניות של תנועת החרות,
חוזרים של בח"ן על נושאים ארגוניים, פרוטוקולים מאסיפות כלליות
שנתיות של בח"ן על נושאים ארגוניים.

מילות מפתח