חרות בית"ר מרכז התישבות, בח"ן (ברית פיקוח לאגודות חקלאיות), התכתבות, תקנות, חוזים וחוזרים

18.07.1949 - 16.11.1961

סימול התיק : ט 1 - 6/ 5/ 1

שייך לארכיון: חרות בית"ר מרכז התישבות

תוכן

התכתבות על נושאים ארגוניים, תקנות למושב שתופי רמת רזיאל,
דו"חות של בח"ן (ברית פקוח של אגודות חקלאיות שתופיות בישראל) על
משקי התנועה, רשימת מחירי עבודה למכונות חקלאיות וטרקטורים,
דו"חות כספיים, חוזרים של בח"ן למושבים על נושאים ארגוניים,
הצעות של בח"ן לשנויים בתקנון, חוק הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה,
הצעת חוק ירושת משק חקלאי במושב, הוראות לעריכת מאזנים.

מילות מפתח