חרות בית"ר מרכז התישבות, ארגון קניות, התכתבות, חוזרים ודו"חות

27.03.1963 - 16.03.1967

סימול התיק : ט 1 - 6/ 4/ 2

שייך לארכיון: חרות בית"ר מרכז התישבות

תוכן

סקירה על תולדות ארגון הקניות, דו"חות כספיים, סקירה פיננסית של
ארגון הקניות, התכתבות על נושאים ארגוניים.

מילות מפתח