חרות בית"ר מרכז התישבות, ארגון קניות, התכתבות ופרוטוקולים

06.01.1959 - 30.12.1962

סימול התיק : ט 1 - 6/ 4/ 1

שייך לארכיון: חרות בית"ר מרכז התישבות

תוכן

התכתבות על נושא הקמת ארגון קניות של משקי חרות, פרוטוקולים של
ישיבות הנהלת ארגון הקניות על נושאים ארגוניים מקצועיים, דו"ח
אינפורמטיבי על מצב העסקים של ארגון הקניות של משקי החרות.

מילות מפתח