חרות בית"ר מרכז התישבות, ארגון מגדלי עופות בסקטור פרטי, התכתבות, חוזים ודו"חות

14.05.1954 - 10.10.1962

סימול התיק : ט 1 - 6/ 3

שייך לארכיון: חרות בית"ר מרכז התישבות

תוכן

חוזרים של הארגון על נושאים מקצועיים ארגוניים, דו"ח מישיבה של
הנהלת מועצת הלול על נושאים מקצועיים.

מילות מפתח