חרות בית"ר מרכז התישבות, ארגון מגדלי ירקות פרטיים, פרוטוקולים, דו"חות ורשימות

01.01.1952 - 19.08.1954

סימול התיק : ט 1 - 6/ 2

שייך לארכיון: חרות בית"ר מרכז התישבות

תוכן

דו"חות על תפוקה בגידול ירקות, הערות מסקנות והמלצות בנושא גידול
ושיווק ירקות ופרוטוקולים מישיבות ההנהלה של הארגון על נושאים
מקצועיים.

מילות מפתח