חרות בית"ר מרכז התישבות, גבעת ניל"י, התכתבות, פרוטוקולים ודו"חות

02.01.1962 - 28.11.1967

סימול התיק : ט 1 - 5/ 7/ 2

שייך לארכיון: חרות בית"ר מרכז התישבות

תוכן

התכתבות על נושאים ארגוניים, כתב תביעה של ועדת הקנסות לפי חוק
המועצה לענף הלול נגד ישראל קלאורה ממושב גבעת ניל"י, תביעה של
קרן משקי תנועת החרות בית"ר בע"מ נגד שלושה חברים מגבעת ניל"י
בגלל חוב כספי, פרוטוקול מישיבה במחוז חדרה בנושא תעלת מנשה,
תוצאות הדיון שערך ארגון קניות של משקי תנועת החרות בית"ר בנושא
נחום יעקב מגבעת ניל"י, פרוט מאזן לסוף שנת 1962, סקירה חלקית
על משקי גבעת ניל"י.

מילות מפתח