חרות בית"ר מרכז התישבות, גבעת ניל"י, התכתבות

28.05.1957 - 07.12.1961

סימול התיק : ט 1 - 5/ 7/ 1

שייך לארכיון: חרות בית"ר מרכז התישבות

תוכן

התכתבות על נושאים ארגוניים, רשימות מתישבים, דו"ח ביצוע גידולי
ירקות, הצעת תכנון לגבעת ניל"י, רשימת חובות האגודה גבעת ניל"י,
הסכם דברים בין מושב גבעת ניל"י ובין מרכז שיתופי להתיישבות
בנוגע לעיבוד חלקת אדמה, הסכם בין נציג חברת רכש פירות וירקות
ישראלי בע"מ ופתחיה לינדר (סוחר פירות) ובין גבעת ניל"י על שיווק
התוצרת החקלאית של המושב, הסכם בין קרן משקי תנועות החרות ומושב
גבעת ניל"י על עיבוד מטע ע"י הקרן, הסכם עם חברת 'טנא' לשיווק
תוצרת ופרוטוקולים של ישיבות ועדת המטעים המרכזית.

מילות מפתח