חרות בית"ר מרכז התישבות, בר גיורא, התכתבות, דו"חות וחוזרים

20.07.1962 - 25.12.1967

סימול התיק : ט 1 - 5/ 6/ 3

שייך לארכיון: חרות בית"ר מרכז התישבות

תוכן

התכתבות על נושאים ארגוניים, סקר על מצב הלול במושב בר גיורא,
הצעה להסכם הקמת אגף לבית הספר שדה באכסנית הנוער בבר גיורא,
סכום הדיון בנושא חלוקת חלקת התפוחים במושב בר גיורא, תוצאות
מפקד הצאן בבר גיורא, פרוט תוכנית סיור עתונאים בישובי תת חבל
ירושלים, הצעה לניהול מרכז הדרכה באכסנית הנוער בבר גיורא.

מילות מפתח