חרות בית"ר מרכז התישבות, מושב בר גיורא, דו"חות, התכתבות, חוזרים

26.04.1957 - 19.12.1957

סימול התיק : ט 1 - 5/ 6/ 2

שייך לארכיון: חרות בית"ר מרכז התישבות

תוכן

התכתבות על נושאים ארגוניים, דו"ח על ביקור בבר גיורא של אגודות
חקלאיות שתופיות בישראל בע"מ, הצעת תקציב מעבר לשנת 1958, סיכום
ברורים עם חברים במושב על נושאים כספיים.

מילות מפתח