חרות בית"ר מרכז התישבות, א (רמת שמעון), התכתבות, דו"חות והחלטות

04.10.1950 - 19.02.1956

סימול התיק : ט 1 - 5/ 6/ 1

שייך לארכיון: חרות בית"ר מרכז התישבות

תוכן

התכתבות על נושאים ארגוניים, דו"חות על התפתחות בר גיורא, פרוט
אוכלוסיית המושב, ספירת מלאי של הציוד במושב, דו"חות כספיים.

מילות מפתח