חרות בית"ר מרכז התישבות, אמציה, התכתבות, דו"חות וחוזרים

22.07.1962 - 13.09.1967

סימול התיק : ט 1 - 5/ 5/ 2

שייך לארכיון: חרות בית"ר מרכז התישבות

תוכן

התכתבות על נושאים ארגוניים, תזכיר בנושא ביטחון שוטף במשק אמציה
קטעי עתונים מ:'מעריב' העוסקים באמציה, דו"חות כספיים וארגוניים.

מילות מפתח