חרות בית"ר מרכז התישבות, אמציה, התכתבות

24.05.1957 - 30.11.1961

סימול התיק : ט 1 - 5/ 5/ 1

שייך לארכיון: חרות בית"ר מרכז התישבות

תוכן

התכתבות על נושאים ארגוניים, דו"חות כספיים, פרוטוקול של ישיבת
ועדת השיפוט הדנה בתכנון ובניה באמציה וחירבת ובד, רשימת מועמדים
של המפלגה הציונית בישראל לקונגרס הציוני הכ"ה, תכנית משק לשנת
1959 של מושב אמציה.

מילות מפתח