חרות בית"ר מרכז התישבות, אלונה (המועצה האזורית), מכתבים, דו"חות וחוזרים

22.01.1962 - 26.12.1967

סימול התיק : ט 1 - 5/ 4/ 2

שייך לארכיון: חרות בית"ר מרכז התישבות

תוכן

התכתבות על נושאים ארגוניים, דו"חות כספיים, הצעה לשינוי התקנון
של אגודת גדרות, הצעת איחוד אגודות מושבי 'אלונה'. פרוטוקול של
ישיבת נציגי אזור אלונה עם נציג הסוכנות ונציג מחלקת ההתישבות של
תנועת החרות בנושא הקמת מרכז כספי באזור אלונה-גבעת עדה. הצעה
לתכנון אזורי לישובי מועצת אלונה וגבעת עדה.

מילות מפתח