חרות בית"ר מרכז התישבות, גוש אלונה, התכתבות

16.12.1957 - 29.01.1961

סימול התיק : ט 1 - 5/ 4/ 1

שייך לארכיון: חרות בית"ר מרכז התישבות

תוכן

התכתבות על נושאים ארגוניים, דו"חות כספיים, בוררות בין מועצת
אלונה ובין יוסף גרינוולד בנושא משכורתו. פרוטוקול של ישיבת נציגי
הישובים בנושא פירוק 'תחנת אלונה'.

מילות מפתח