חרות בית"ר מרכז התישבות, כפר אביאל, התכתבות, פרוטוקולים, דו"חות

11.02.1962 - 22.12.1967

סימול התיק : ט 1 - 5/ 3/ 3

שייך לארכיון: חרות בית"ר מרכז התישבות

תוכן

התכתבות על נושאים ארגוניים, דו"חות כספיים והנהלת חשבונות,
פרוטוקול מישיבה משותפת לנציגי מחוז חדרה ומושב אביאל בנושא
נטיעה במושב ופרוטוקול מישיבת ועד כפר-אביאל על אופן חלוקת
השטחים במושב, הצעה לתוכנית פעולה ליחידה חקלאית אחת.

מילות מפתח