חרות בית"ר מרכז התישבות, הנהלת חשבונות, התכתבות

15.12.1958 - 09.01.1961

סימול התיק : ט 1 - 2/ 4

שייך לארכיון: חרות בית"ר מרכז התישבות

תוכן

מכתבים של מזכירות מחלקת ההתישבות אל מחלקת החשבונות בנושאים
כספיים.

מילות מפתח