חרות בית"ר מרכז התישבות, ישיבות מועצת המשקים, התכתבות, פרוטוקולים, החלטות

31.10.1966 - 02.02.1967

סימול התיק : ט 1 - 1/ 3

שייך לארכיון: חרות בית"ר מרכז התישבות

תוכן

מכתבי הזמנה לישיבות, פרוטוקול וסיכום החלטות מישיבת מועצת המשקים בנושאים ארגוניים.

מילות מפתח