חרות בית"ר מרכז התישבות, ישיבות הנהלת המרכז השיתופי, הזמנות, פרוטוקולים, החלטות

04.02.1963 - 22.12.1967

סימול התיק : ט 1 - 1/ 2

שייך לארכיון: חרות בית"ר מרכז התישבות

תוכן

מכתבי הזמנה לישיבות, פרוטוקולים וסיכומי החלטות מישיבות הנהלת
המרכז השיתופי בנושאים ארגוניים.

מילות מפתח