חרות בית"ר מרכז התישבות, פרוטוקולים מישיבות ההנהלה (טיוטות)

09.02.1964 - 25.07.1965

סימול התיק : ט 1 - 1/ 1

שייך לארכיון: חרות בית"ר מרכז התישבות

תוכן

פרוטוקולים מישיבות ההנהלה בנושאים ארגוניים.

מילות מפתח