דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 87 פריטים

ארכיון עו"ד זליגמן, פרטים ביוגרפיים ופרקי זכרונות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 14/05/1930
עד תאריך: 31/05/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול ח 13 - 1
ארכיון עו"ד זליגמן, התכתבות עם מוסדות הצ"ח מצב החומר: סרוק
מתאריך: 03/01/1936
עד תאריך: 24/03/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול ח 13 - 2/ 1
סימול ח 13 - 2/ 2
סימול ח 13 - 2/ 3
ארכיון עו"ד זליגמן, עצורי עתלית - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 29/04/1940
עד תאריך: 24/06/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול ח 13 - 2/ 4
ארכיון עו"ד זליגמן, עצורות בית-לחם - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 22/08/1943
עד תאריך: 21/12/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול ח 13 - 2/ 5
ארכיון עו"ד זליגמן, עצורי לטרון - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 17/01/1943
עד תאריך: 07/03/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול ח 13 - 2/ 6
סימול ח 13 - 2/ 7
סימול ח 13 - 2/ 8
סימול ח 13 - 2/ 9