אמריקאים למען א"י, חטיבת פילדלפיה, התכתבות American Friends of a Jewish Palestine,Philadelphia Chapter, Correspondence

01.01.1941 - 31.12.1941

סימול התיק : ח 10 - 7

שייך לארכיון: אמריקאים למען א"י
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות בעברית בעניינים ארגוניים; פרסום של החטיבה בפילדלפיה
הכולל נאום של קולונל ווג'בוד בעניין עליה חופשית וזכות היהודים
על א"י.

- General correspondence (in Hebrew) regarding organizational
matters;
- First annual concert and programme, published by the AFJP
comprising addresses by Col. J. Wedgwood in the House of
Commons on the free immigration and the Jewish right to
Palestine.

מילות מפתח