אמריקאים למען א"י, ביוליטינים American Friends of a Jewish Palestine, Press Bulletins

01.01.1940 - 31.12.1941

סימול התיק : ח 10 - 4

שייך לארכיון: אמריקאים למען א"י
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

ביוליטינים שיצאו בניו יורק ע"י 'אמריקאים למען א"י' בנושאים -
הצלת יהודי אירופה בשטחים שבכיבוש נאצי, עלייה חופשית לא"י,
פוגרומים ביהודי רומניה; ביוליטין באידיש (31/01/1941); מכתב
וגזרי עיתונים על מצב היהודים באירופה ובמיוחד בארצות הבלקן.

- Bulletins published in New York by the AFJP concerning
rescue of Jews from Nazi-occupied countries, free immigration
and security for Palestine;
- Bulletin of the AFJP about the pogroms in Rumania, also
statement of opinions concerning the approach to, and means of
solving the Jewish problems, both of the AFJP and the Zionist
Organization and its affiliates (Jan. 30, 1941);
- Bulletin in Yiddish 'Der Entfer', published by the AFJP;
- Letter and clippings on the situation of Jews and Jewish
refugees of Europe and the Balkan states (1941).

מילות מפתח