ועד ברית צרפת-ישראל, List de Personalites - רשימת אישים שונים

01.01.1964 - 31.12.1971

סימול התיק : ח 7 - 9

שייך לארכיון: ועד ברית צרפת-ישראל
סוג התאריך: שנה נכונה