ועד ברית צרפת-ישראל, Alliance Mondiale Anti Raciste, Comite D'Action de "Alert" Defence Democratique - מנשר ועיתון

01.01.1960 - 31.12.2016

סימול התיק : ח 7 - 6

שייך לארכיון: ועד ברית צרפת-ישראל
סוג התאריך: שנה נכונה