ועד ברית צרפת-ישראל, גנרל פייר קניג - רשימות, התכתבות

01.01.1959 - 31.12.1972

סימול התיק : ח 7 - 4/ 1

שייך לארכיון: ועד ברית צרפת-ישראל
סוג התאריך: שנה נכונה