דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 84 פריטים

סימול ח 6 - 1/ 1
סימול ח 6 - 1/ 2
ועדה לעזרת משפחות עצורים, חוזרים והוראות כלליות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 27/11/1945
עד תאריך: 30/07/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול ח 6 - 1/ 3
סימול ח 6 - 1/ 4
ועדה לעזרת משפחות עצורים, איסוף כספים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 27/11/1945
עד תאריך: 28/03/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול ח 6 - 1/ 5
סימול ח 6 - 2/ 1/ 1
ועדה לעזרת משפחות עצורים, נציגי העצורים האפריקה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 06/06/1945
עד תאריך: 23/11/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול ח 6 - 2/ 1/ 2
סימול ח 6 - 2/ 2
סימול ח 6 - 2/ 3
סימול ח 6 - 2/ 4