ועד למען צבא עברי ניו-יורק, מודעות פרסום Committee for a Jewish Army N.Y., Newspaper Advertisements

05.01.1942 - 08.12.1943

סימול התיק : ח 3 - 2/ 6

שייך לארכיון: ועד למען צבא עברי ניו-יורק
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

מודעות של הועד למען צבא עברי בעיתונות האמריקנית, עוסקות
בחשיבותו של צבא עברי על רקע המתרחש בחזיתות המלחמה וקוראות
לתמיכה רעיונית וכספית בועד ובפעילותו.

Advertisements by CFJA in the American Press, mainly about the
importance of a Jewish Army.