ועד למען צבא עברי ניו-יורק, מאמרים Committee for a Jewish Army N.Y., Articles

23.04.1942 - 16.03.1945

סימול התיק : ח 3 - 2/ 4

שייך לארכיון: ועד למען צבא עברי ניו-יורק
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

מאמרי עיתונות מתוך 'המשקיף' ו'ג'ואיש כרוניקל' העוסקים בהקמתו
של צבא עברי.

Articles from 'Jewish Chronical' on the formation of a Jewish
Army.