ועד למען צבא עברי ניו-יורק, מאזנים כספיים והתכתבות Committee for a Jewish Army N.Y., Financial Reports and Correspondence

16.10.1941 - 14.01.1944

סימול התיק : ח 3 - 1/ 4

שייך לארכיון: ועד למען צבא עברי ניו-יורק
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

ניתוח הכנסות והוצאות, דו"חות ביצועיים, והתכתבות עם גופים שונים
כמו בנקים ומשרד האוצר האמריקני.

Analysis of cash receipts and disbursements, statements,
operating reports, miscellaneous correspondence, Public
Accountant's reports, Banks, Treasury Department etc.

מילות מפתח