ועד למען צבא עברי ניו-יורק, תזכירים והצהרות Committee for A Jewish Army N.Y., Memoranda and Statements

01.01.1942 - 31.12.1943

סימול התיק : ח 3 - 1/ 2

שייך לארכיון: ועד למען צבא עברי ניו-יורק
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

תזכירים, סיכומים וסקירות לגבי מקורות גיוס כוח האדם הפוטנציאלי
לצבא העברי וחיוניותו של צבא עברי לאסטרטגיה של ארה"ב ואפשרויות
האימון של יחידות הצבא העברי בארה"ב. תזכיר לגבי התעמולה הנאצית
המשודרת ברדיו, קריאה של הסנטור אדווין ג'ונסון ליתר מעורבות של
ארה"ב בנעשה באירופה (16/12/1942), מכתב לשגריר בריטניה בארה"ב
הקורא לבריטניה לאמץ את ההצעה להקמת צבא עברי, עצומה בדבר
הזכויות המוסריות של היהודים להלחם ולהגן על עצמם.