ועד למען צבא עברי ניו-יורק, מטרות ותוכניות פעולה, תזכירים Committee For a Jewish Army N.Y., Aims and Tasks, Memoranda

01.01.1941 - 31.12.1942

סימול התיק : ח 3 - 1/ 1

שייך לארכיון: ועד למען צבא עברי ניו-יורק
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

חוברות, תזכירים וקובצי מאמרים בנושאים: העתונות האמריקנית
והצבא העברי, הקמת צבא עברי, הצעה לפעולות ראשוניות ותוכנית
פעולה של הועד למען צבא עברי לחודשים פברואר-יולי 1942, היבטים
צבאיים ואסטרטגיים של ההצעה להקמת צבא עברי, תזכיר וסיכומים
בנוגע למקורות הגיוס של כוח אדם לצבא העברי.

.